Pravila nagradne igre

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE

»Obdarujemo za gregorjevo «
 
1. Kdo prireja nagradno igro
Organizator nagradne igre »Obdarujemo za Gregorjevo« je podjetje PKDV d.o.o., Šmarca, Drnovo 2, 1241 Kamnik (v nadaljevanju: organizator).
2. Kdaj potekata nagradna igra
Nagradna igra bo potekala od 05.03.2011  00:00 (srednjeevropski čas), do vključno 11.03.2011 23:59 (srednjeevropski čas) na spletni strani http://www.facebook.com/dominstil.si
 
 
V prvem delu (prijava) nagradne igre "Obdarujemo za Gregorjevo", ki bo potekal na spletni strani http://www.facebook.com/dominstil.si od 05.03.2011  00:00 (srednjeevropski čas), do vključno 11.03.2011 23:59 (srednjeevropski čas), bodo lahko uporabniki na FB strani komentirali objave, odgovarjali na vprašanja. 
 
V drugem delu nagradne igre bo žirija izžrebala enega sodelujočega in po svoji presoji nagradila drugega uporabnika in sicer dne 12.03.20111
3. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija spletnega portala http://DOMINSTIL.SI ter izvajanje trženjskega komuniciranja v okviru spletnega portala ter promocija drugih znamk organizatorja.
4. Definicija pojmov
Sodelujoči je udeleženec nagradne igre, ki je kot uporabnik spletnega portala http://DOMINSTIL.SI registriran skladno s pravili uporabe in ki upošteva in spoštuje pravila nagradne igre. Sodelujoči se prijavi v nagradno igro s prijavo albuma skladno s temi pravili.
 
Pravila uporabe so pravila uporabe spletnega portala http://DOMINSTIL.SI, ki veljajo za registrirane in neregistrirane uporabnike. Zgolj registrirani uporabniki lahko sodelujejo in komentirajo vnose v portal, skladno z javno objavljenimi pravili uporabe.
 
Organizator je pravna oseba, ki za namene promocije spletnega portala http://DOMINSTIL.SI izvaja nagradno igro, skladno s pravili nagradne igre in pravili uporabe spletnega portala.
 
Uporabniki spletnega portala so neregistrirani obiskovalci, registrirani obiskovalci in sodelujoči v nagradni igri spletnega portala http://DOMINSTIL.SI
 
 
5. Potek nagradne igre
 
Prijava v nagradno igro poteka od  od 05.03.2011  00:00 (srednjeevropski čas), do vključno 11.03.2011 23:59 (srednjeevropski čas). V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe, ki bodo  komnetirale objave na FB strani portala dominsti.si (http://www.facebook.com/dominstil.si ) Pogoj za sodelovanje je posredovanje vseh zahtevanih podatkov. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih, ali neresničnih podatkov ima organizator pravico, da osebo izloči iz nagradne igre. Prav tako ima organizator pravico, da v primeru, če ugotovi, da je uporabnik prekršil pravila uporabe in odprl več uporabniških imen, pravico bodisi zamrzniti vsa sporna uporabniška imena do razjasnitve, bodisi izbrisati vsa sporna uporabniška imena in takega uporabnika izločiti (trajno ali začasno) iz nagradne igre.
S komentiranje objav na FB se je uporabnik vključil v nagradno igro in se šteje, da v nagradni igri sodeluje. Sodelujoči lahko v nagradni igri sodeluje z objavo več komentarjev, v žrebanju bomo upoštevali uporabnika samo enkrat.
 
Pravila sodelovanja v nagradni igri bodo od 05.03.2011  objavljena na spletni strani nagradne igre (http://www.dominstil.si/?page=showterms).
 
6. Vrste nagrad za sodelujoče v nagradni igri »Obdarujemo za Gregorjevo«
10  krat vstopnice za Terme Snovik
2 krat po 2 vstopnici za sejem  10. sejem POROKA, v Celju med 18.03.-20.03
Bon za nakup v trgovini Najina poroka v vrednosti 30,00€
 
 
 
7. Vrste nagrad za sodelujoče v nagradni igri »Obdarujemo za Gregorjevo«
 
Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri potegujejo za več vrst nagrad.
 
Nagrajence za vse nagrade bo določil žreb, z uporabo računalniškega sistema, ki bo iz celotne množice tistih uporabnikov, ki bodo komentirali v času od 05.03.2011  naključno izbral prejemnika nagrade.
 
8. Potegovanje za glavne nagrade
 
Zmagovalec nagradne igre bo tisti, ki v času trajanja nagradne igre zbere največje število glasov.
 
Prejemnike dodatne nagrade bo določil žreb.
 
Za nagrade se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v razpisanem roku trajanja nagradne igre, na katerikoli način sodelovanja v nagradni igri, določen v 5. točki teh pravil nagradne igre.
 
Sodelujoči lahko točke zbirajo na sledeče načine:
 
Dodatni pogoj je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila kršitev pravil nagradne igre s strani sodelujočega oziroma, da sodelujoči že tekom nagradne igre ni bil diskvalificiran. Prejemnika dodatnih nagrad bo določil žreb in sicer z uporabo računalniškega sistema, ki bo iz celotne množice sodelujočih, ki se po zgornjih kriterijih potegujejo za nagrade, naključno izbral prejemnike nagrad. Žreb bo potekal 12.03.2011 v prisotnosti komisije nagradne igre, določene v 9. točki teh pravil. Vsi sodelujoči bodo vnešeni v računalniški sistem, ki bo nato naključno izbral nagrajence.
9. Določitev nagrajencev
Določitev glavnega nagrajenca nagradne igre za glavno nagrado in eventuelne dodatne nagrade bo z ugotovitvijo števila glasov (glavna nagrada) ali žrebom (dodatna nagrada) potekala 12.03.2011 na naslovu PKDV d.o.o., Šmarca, Drnovo 2, 1241 Kamnik pod nadzorom komisije .
Predsednica komisije bo o poteku nagradne igre in nagrajencih naredila zapisnik, ki se bo hranil leto dni na naslovu PKDV d.o.o., Šmarca, Drnovo 2, 1241 Kamnik. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije.
 
10. Pristojnosti komisije nagradne igre
Komisija nagradne igre ima sledeče pristojnosti:
 
V kolikor komisija določenega sodelujočega sumi kršitve pravil te nagradne igre, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s pravili nagradne igre. Sodelujoči mora v tem primeru v roku 7 dni od poslanega e-poštnega obvestila o sumu kršitve pravil nagradne igre (ali pravil uporabe spletnega portala) s strani komisije le tej nesporno dokazati, na način kot ga določi komisija, da je pridobljene točke zaslužil s striktnim upoštevanjem pravil nagradne igre (in pravil uporabe spletnega portala). V kolikor sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je pripisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico nemudoma diskvalificirati.
 
Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na sedežu podjetja, in to na način, kot ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. V kolikor sodelujoči tega ne naredi, ga ima komisija pravico nemudoma in nepreklicno diskvalificirati. Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja preko e-poštnega naslova, s katerim je sodelujoči v nagradni igri sodeloval, ali če je ta podatek na voljo, preko njegove telefonske ali mobilne številke. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.
11. Pogoji za pridobitev nagrad
Nagrajenec bo do nagrade upravičen, če bo po prejemu obvestila o nagradi (telefonski klic ali obvestilo preko e-pošte), na poziv organizatorja v pisni obliki ali preko telefona sporočil zahtevane osebne podatke, vključno z davčno številko in izpolnil morebitne druge zahteve organizatorja v skladu s temi splošnimi pogoji.
 
V kolikor sodelujoči, ki je upravičen do nagrade, ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede nepopolno ali nepravilno ali v kolikor prejemnika nagrade ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se ugotovi, da prejemnik nagrade ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje - vse to najkasneje v roku sedem dni po zaključku nagradne igre, izgubi sodelujoči pravico do nagrade. V razmerju do sodelujočega,ki je upravičen do nagrade, postane organizator prost vseh obveznosti, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
 
Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna menjava nagrad. Akontacijo za dohodnino plača PKDV d.o.o., Šmarca, Drnovo 2, 1241 Kamnik, Slovenija, nagrajenci pa so dolžni, kot zavezanci za dohodnino (4. alineja 15. člena Zakona o dohodnini, Ur. l. RS, št. 117/06, Ur. l. RS, št. 10/08, Ur. l. RS, št. 78/08, Ur. l. RS, št. 125/08, Ur. l. RS, št. 20/09), organizatorju pisno predložiti natančne osebne podatke: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo in svojo davčno številko in sicer najkasneje v roku 21 dni od prejema obvestila o nagradi.
12. Objava nagrajencev
Vsi sodelujoči bodo o številu zbranih točk in o svoji uvrstitvi obveščeni preko elektronske pošte najkasneje 7 dni po zaključku nagradne igre.
 
Vsi prejemniki nagrad, ki se bodo podelile z žrebom, bodo objavljeni na spletni strani. O uvrstitvi ter o možnosti za prevzem nagrad bodo obveščeni tudi preko elektronske pošte.
 
Splošno o nagradah in nagrajencih
Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka oz. e-poštnega naslova (brez navedbe domene e-poštnega naslova) na spletni strani http://DOMINSTIL.SI in po potrebi tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade, taka nagrada pa se nato ne podeli.
 
Nagrajencem bodo nagrade vročene na podlagi ustrezne dokumentacije na njihov TRR oz. prek dostavne službe organizatorja nagradne igre. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval (posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali prek e-pošte) v roku 7 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli. Glavni zmagovalec nagradne igre, prejemnik glavne nagrade, lahko nagrado koristi v enkratnem, dogovorjenem terminu in sicer 30.06.2011. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad in v zvezi s tem se strinjajo, da bodo sami krili vse davčne obveznosti od nagrad, ki jih bodo prejeli. Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja, se smatra, da se je nagradi odrekel.
 
Akontacijo za dohodnino plača PKDV d.o.o., Šmarca, Drnovo 2, 1241 Kamnik, Slovenija, nagrajenci pa so dolžni, kot zavezanci za dohodnino (4. alineja 15. člena Zakona o dohodnini), organizatorju pisno predložiti natančne osebne podatke: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo in svojo davčno številko in sicer najkasneje v roku 21 dni od prejema obvestila o nagradi.
 
Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (zavrnitev plačila davčnih obveznosti, s strani nagrajenca, ki izhajajo iz nagrade, odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.
 
Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.
13. Pravila priporočanja nagradne igre
Sodelujoči lahko nagradno igro priporočajo, vendar so pri tem osebno odgovorni za lastna obvestila prijateljem, vključno s spoštovanjem zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov in varstva elektronskih komunikacij in neposrednega trženja. Organizator za dejanja in priporočanja udeležencev ni in ne more biti odgovoren, saj le to počno na lastno odgovornost in iniciativo.
 
14. Uporaba osebnih podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljujejo, da bodo njihovi podatki in njihovi albumi fotografij (in fotografije same) obdelani, vnešeni in hranjeni ter objavljeni na spletni strani http://DOMINSTIL.SI, po potrebi tudi v drugih medijih in se strinjajo z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre. Seznam nagrajencev hrani podjetje PKDV d.o.o., Šmarca, Drnovo 2, 1241 Kamnik. S sodelovanjem v nagradni igri »Obdarujemo za Gregorjevo« sodelujoči dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007). S podanim soglasjem sodelujoči dovoljuje podjetju PKDV d.o.o. da kot upravljalec zbirke obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega reklamnega gradiva. Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, SMS, mobilni telefon in drugo. Navedene podatke lahko podjetje PKDV d.o.o. obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Pogodbeni obdelovalec podatkov za podjetje PKDV d.o.o. je podjetje Raček d.o.o..
15. Pogoji za sodelovanje
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri »Zadeni gotovino« je, da sodelujoči soglaša s temi pogoji sodelovanja in da posreduje zahtevane podatke, kot izhaja iz 5. točke teh pogojev sodelovanja. Sodelujoči soglašajo, da bodo sklenili poseben dogovor o pravicah koriščenja nagrade kot izhaja iz 11. točke teh pogojev sodelovanja. S posredovanjem svojega albuma fotografij se šteje, da se sodelujoči s pravili v celoti strinja. Organizator ne odgovarja za nepopolne prijave ali prijave z napačnimi podatki. Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom katerega koli izdelka, ki ga organizator nagradne igre trži preko svojih prodajnih kanalov.
16. Kdo lahko sodeluje?
V nagradni igri »Obdarujemo za Gregorjevo« lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, in njihovi ožji družinski člani ne morejo sodelovati v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetjih PKDV d.o.o..
17. Avtorske pravice
Vsak sodelujoči v nagradni igri »Obdarujemo za Gregorjevo« organizatorju brezplačno podeljuje prostorsko neomejeno, neizključno, časovno neomejeno in prenosljivo pravico uporabe objavljenega multimedijskega prispevka. Uporaba multimedijskega prispevka zajema zlasti pravico do javne objave, dajanje na voljo javnosti, javnega predvajanja, javnega prikazovanja, kopiranja, prevoda, pravico do uporabe dela multimedijskega prispevka in distribucije objavljenih multimedijskih prispevkov - za kakršenkoli namen (vključujoč za uporabo v marketinške in promocijske namene v različnih promocijskih kanalih), kar vključuje tudi morebiti za to potrebno pravico predelave, vse po lastni presoji organizatorja. V kolikor je bil multimedijski posnetek s strani PKDV d.o.o. že uporabljen v marketinški ali kakršenkoli drug namen, ima PKDV d.o.o. v primeru preklica s strani sodelujočega pravico, da multimedijski posnetek, ki je bil s strani PKDV d.o.o. že uporabljen v marketinški ali kakršenkoli drug namen, uporablja še določeno obdobje (npr. do zaključka marketinške akcije).
 
Sodelujoči se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom z zvezi z multimedijskim prispevkom. Sodelujoči v nagradni igri PKDV d.o.o. dovoljuje brezplačno uporabo vseh materialov za uporabo v kakršen koli namen (vključno z - vendar ne omejeno na objavo na spletnih straneh, časopisne članke, objave v katerih koli drugih medijih, promocijska sporočila...), vse po presoji in na način, kot ga določi organizator.
 
Prepovedana je objava fotografij (albumov fotografij) in/ali drugih vsebin, ki:
18. Druge določbe
Sodelujoči je dolžen upoštevati katerakoli druga pravila, ki jih določi organizator. Sodelujoči je v celoti odgovoren za posredovane fotografije (album fotografij) in/ali drugo vsebino in sicer tako za njeno vsebino kot kakovost.
 
Sodelujoči, ki posreduje fotografijo (album fotografij) in/ali katerekoli druge vsebine, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil organizatorju, ali katerimkoli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami.
 
V kolikor sodelujoči v nagradni igri kakorkoli krši oz. ravna v nasprotju s temi splošnimi pogoji ima PKDV d.o.o. pravico, da odstrani oz. ne objavi fotografije (album fotografij) sodelujočega ter da takega sodelujočega brez kakršnihkoli obveznosti izloči iz nagradne igre oz. mu ne dovoli sodelovanja v nagradni igri.
 
Hujše kršitve pravil, za katere se uporabnika (trajno ali začasno) izloči ali zamrzne so indici (posredni ali neposredni dokazi), ki izkazujejo naslednje dejanje:
-        vdor v spletni sistem upravljalca,
-        zloraba osebnih podatkov,
-        zloraba osebnostnih pravic druge fizične osebe,
-        vdor v uporabniški profil drugega uporabnika,
-        vnašanje nevarne ali zlonamerne kode v vmesnike,
-        zloraba varnostnih lukenj,
-        ustvarjanje dodatnih uporabniških imen (profilov),
-        uporabljanje spletnih programov, ki omočajo avtomatsko registracijo in glasovanje,
-        druge kršitve veljavne zakonodaje (posebej Kazenskega zakonika RS),
-        kršitev ustavnih določb v RS,
-        ustvarjanje ali širjenje sovražnega govora.
 
V primeru podanega suma prekrška ali kaznivega dejanja, bo upravljalec na pristojne organe (policija, tožilstvo) predal tudi kazensko ovadbo in zadevne podatke in drugo dokumentacijo.
 
Vsi obiskovalci spletne strani http://DOMINSTIL.SI imajo pravico prijaviti žaljive oziroma neprimerne fotografije (album fotografij) sodelujočih v nagradni igri na e-naslov info@DOMINSTIL.SI z obvezno navedbo naslova (imena) fotografije (ali albuma fotografij) in z opisom, zakaj naj bi bila fotografija (album fotografij) neprimerna. Sodelujoči se mora v prijavi podpisati s polnim imenom in priimkom. Organizator ima pravico, da tako fotografijo (album fotografij) odstrani s svoje spletne strani (brez presoje o spornosti oz. neprimernosti fotografije oz. albuma fotografij) in sodelujočega, ki je posredoval fotografijo (album fotografij), brez kakršnihkoli obveznosti izloči iz nagradne igre.
 
Organizator ne prevzema odgovornosti za:
 
Sodelujoči so izrecno seznanjeni in se strinjajo, da sodelovanje v v nagradni igri (kar vključuje tudi koriščenje morebitne nagrade) poteka izključno na njihovo lastno odgovornost ter da organizator v zvezi s tem ne prevzema nobenih odgovornosti ali kakršnihkoli drugih obveznosti, razen v kolikor ni s temi pogoji izrecno določeno drugače.
 
Sodelujoči v nagradni igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja, povezanimi s sodelovanjem v nagradni igri in koriščenjem nagrade (npr. iz naslova stroškov izdelave in objave fotografije (albuma fotografij), izključitvijo iz nagradne igre v skladu s temi pogoji, nedokončanjem nagradne igre iz kakršnihkoli razlogov, potnih stroškov, koriščenju nagrade,...).
 
Organizator si pridružuje pravico do podaljšanja ali spremembe rokov določenih v teh pogojih (kar ima lahko za posledico zamik poteka nagradne igre), o čimer bo sodelujoče predhodno obvestil na spletni strani http://DOMINSTIL.SI .

Albumi

Spalnice
Vrata in predsobe
Urejanje vrta
Dekoracije
Delovni prostori
Kuhinje
Dnevne sobe
Otroške sobe
Kopalnice

Članki in nasveti

Trendi
Fotozgodbe
Tako se naredi (DIY)
Arhitektura
Rešitve
Kolumnenja
Prebrali smo
Free prints
Nasveti v slikah

Nagradna igra

Najnovejši
Arhiv
Pogoji

Uporabniki

Največ objav
Največ komentarjev


PRIJAVA

Oglaševanje

Cenik
Ponudba
Gradniki - Widgets
Mediji

Kontakt

Pravni pouk
RSS
© Copyright
Piškotki

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali s klikom na gumb "Se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Se strinjam Več o tem ...